Loading...
Panorámák / Várak, várromok

Veresbarátok kápolnájának romjai

Sepsikőröspatak

Sepsiszentgyörgytől északra, a Vadas sűrűiből alázúduló Körös-patak völgyében fekvő községközpont lakói túlnyomó részt római katolikus vallásúak, de a református és az unitárius közösségeknek is templomuk meg helyben lakó lelkészük van.

A falutól északkeletre, a Kálnok felé vezető úttól balra emelkedő dombtetőn egy romokban heverő épület látható.Itt egykor egy sokszögzáródású gótikus templom állt, melyből csak az idővel dacoló torony romjai maradtak meg.

A helybeliek ezt a Veresbarátok kápolnájaként emlegetik. A veres barátok a Remete Szent Pálról elnevezett szerzetesek voltak; a magyar nép derekukra kötött veres kordáról hívta őket veres barátoknak.
TÁMOGATÓK