Loading...
Panorámák / Kápolnák, kolostorok

Kálvária

Csíksomlyó

A csíksomlyói Kálvária, közismertebb nevén Jézus-hágó, Erdély leghíresebb szabadtéri keresztútja.

A Kissomlyó-hegy nyugati oldalán, a fenyőerdő közötti csapáson lehet eljutni a Salvator kápolnához.  A meredek oldalon találhatóak a Jézus kínszenvedését megjelenítő stációk keresztjei, melyeket búcsúkor tömegek járnak végig imádkozva. Az állomások egy-egy személy vagy csoport hitét és áldozatkészségét hirdetik.

A csíksomlyói Kálvária első írásos említése 1834-ből származik. A régi fakeresztek helyére 1868 után kőkereszteket állítottak, melyek közül mára csak néhány maradt meg.

Az új stációs kereszteket a XX. század első felében állították, Kovács Béla csíkzsögödi kőfaragó munkái.

A stációk előtt egy magas kőkereszt található, talapzatán az alábbi évszámmal: 1868. Hátán: JAV.1970

 1. Stáció: Pilátus halálra ítéli Jézust. - dombormű

Felirata: Ősi hitünk, székelységünk maradandó neve-képpen álljon e szent emlék! Álljon e szent téren! Szent Tamás gyermekei a Hargitán túlról. 1926.

 1. Stáció: Jézus vállára veszi a keresztet.

Felirata: A keddi búcsúk ájtatos népe kegyelettel állíttatta! Csíksomlyón 1926.

 • Közben kisebb kőkereszt

Felirata: Állítatá P. B. 1868.

III. Stáció: Krisztus először roskad le a kereszt alatt. - dombormű

Felirata: Uram bűneink miatt kereszted elé roskadunk. De esésed felkelésre int. Minek emlékére áll itt e szent Kereszt.

Állíttatták Ditró gyermekei 1927.

 • Közben régi kőkereszt

Felirata: D. a J. Kr. 1935.

 1. Stáció: Jézus találkozik édesanyjával.

Felirata: A megváltás ezerkilencszáz éves emlékére állíttatta a Szt. K. Hadsereg brassói tagozatának ifjúsága s annak jótevői 1934.

 1. Stáció: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet vinni. - dombormű

Felirata: Keresztet viselő Krisztusom tanítsd meg székely népemet, hogy nagy lélekkel hordozza keresztjét.

Állíttatta özv. B. Gábor Ádámné Szárhegy 1939.

 1. Stáció:Veronika kendőt nyújt Jézusnak.

Felirata: Állították Simó Márton korondi molnár és neje Balázs Eszter 1933.

VII. Stáció: Jézus másodszor esik el a kereszttel. - dombormű

Felirata: Állíttatta Fülöp István és neje Erzsébet Szászrégen 1970.

Átok kísér, gúny, gonoszság, lerogysz újra, szelíd jóság. Vállalod, mit atyád rád mért gyűlöletünk botrányáért. Add, hogy forrjon egybe végre szeretetben Isten népe.

 • Közben régi kőkereszt

Felirata: Állíttatá Gy-o Szárh Kozség.

VIII. Stáció: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. - dombormű

Felirata: Bűnösök vagyunk. Azért rosszak gyermekeink is. 1970.

Miattatok, ne miattam hulljon a könny szakadatlan! Önkinodra mit sem nézve így intesz a vezeklésre. Égesd, Uram, tunyaságom, itt és ne a másvilágon.

 1. Stáció:Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt. - dombormű

Felirata: Állították Korond község katolikus hívei 1939.

 • Közben régi kereszt

Felirata: Állítta gy-o szt. Mikló róm. fzert községe 1868.

 1. Stáció:Jézust megfosztják ruhájától.- dombormű

Felirata: Ó meztelen Krisztus a hegytetőn, légy irgalmas vetköztetőm.

 1. VIII. 20-án Szatmári Irgalmas Nővérek. ATM.
 2. Stáció:Jézust keresztre szegezik.

Felirata: Állíttatta Ferenc József ács és neje Imre Rozália. Csíkszépvíz 1942.

XII. Stáció: Jézus meghal a kereszten.

Felirata: Ezen stációt készíttette Özv. Bíró Péterné, ditrói lakos Keresztes Anna 1942.

 • Közben régi kereszt

Felirata: Állíttá Gyo. Szt. Miklós lat. szert. Községe 1868.

XIII. Stáció: Jézus testét leveszik a keresztről. - dombormű

Felirata: A kolozsvári katolikus hívek adománya. 1937.

XIV. Stáció: Jézus holttestét a sírba teszik.

Felirata: 1937. Hátán: Állította J. Imre zarándok.
TÁMOGATÓK