Loading...
Panorámák / Kápolnák, kolostorok

Salvator / Passió kápolna

Csíksomlyó

A Kissomlyó hegyén három kápolna áll, melyek közül kétségtelenül legértékesebb a Krisztus Színeváltozásának tiszteletére szentelt középkori Salvator kápolna. A XV. század második felére datált kápolna a hagyomány szerint az 1456-os nándorfehérvári győzelem emlékére épült, ugyanis az ütközetet a Megváltó átváltozásának (latinul Transfiguratio Salvatoris – Salvator rövidítve) napján, augusztus 6-án, a Salvator nevét segítségül hívva sikerült megnyerni.

A kápolnát a XVII. században átalakították, ekkor kis huszártoronnyal lezárt faszerkezetű előteret kapott az egyhajós, négyszögű szentéllyel ellátott épület. Ezt a bővítményt a XIX. században kőből épített előtér váltotta fel.

A kápolna főhomlokzatán, a nyugati oldalon, az épület egyetlen, félköríves bejárata felett latin felirat olvasható: „DOMUS SALVATORIS ET IANUA IUSTIFICATIONIS POENITENTIBUS" (A Megváltó hajléka és a megtisztulás ajtaja a vezeklők számára). A feliratból az 1684-es dátum is kiolvasható. Kissé fennebb egy későbbi, magyar felirat is megfigyelhető: „a színében elváltozva megdicsőült Salvator ezen kápolnája 200 év után nagyrészt újra javítatott". Az oromzaton pedig egy másik dátum: 1878.

A kápolna belseje többnyire XVII. századi képet mutat. A csillagokkal díszített, dongaboltozatos előtérbe lépve a középkori kápolna nyugati homlokzatából fennmaradt pillérpár által tartott fa diadalíven újabb felirat fogadja a látogatót: „Isteni Salvator! Szent harcot harcol e tábor. Hogy ki szívébül imád vívja ki égi honát!"

Az előtérbe került, XVII. századra datált karzat ötkazettás mellvédjét a széleken virágkompozíciók díszítik, középen Patrona Hungariae feliratú Madonna Kisjézussal ábrázolás látható, két oldalán Szent István és Szent László képeivel. 

A hajóba lépve a déli oldalon a kápolna eredeti, befalazott középkori bejáratának nyoma látható, egyszerű szemöldökgyámos, csúcsíves ajtó. Fölötte felirat: „Renov Salvator 1678".

A hajó dongaboltozatát 16 festett kazetta ékesíti, puttófejekkel és barokk növényi motívumokkal díszített ovális keretekben apostol, illetve ferences, jezsuita és remete szentpárok láthatók. Négy kazettát teljes egészükben virágdíszek töltenek ki.  A dongaboltozaton megfigyelhető Mikes Kelemen háromszéki főkapitány és felesége, Kálnoki Zsuzsanna címere és monogramja is - a XVII. századi átalakítás támogatóit idézi.  

A hajóban, az északi oldalon egy kisméretű szárnyas oltár található, mely Krisztus színeváltozását ábrázolja központi helyén, a szárnyak belső oldalán pedig Szent József, Szent Pál, Szent Ferenc, Szent Antal alakjai jelennek meg.

A négyszögű, dongaboltozatos szentélyt enyhe csúcsív választja el a hajótól.

A főoltár 1679-ven készült Haller János és Kornis Katalin jóvoltából. Középkori és barokk jegyeket visel. A központi kép a Fájdalmas Krisztust ábrázolja. A két szélső képen Szent János és Szent Katalin félalakos portréi láthatók.

A diadalív előtti déli mellékoltár 1673-ban készült Petki Katalin jóvoltából. Ezt illusztrálja az oromzaton megjelenő Petki család címere is. Központi helyen Ecce Homo ábrázolás látható. Az oltár felépítménye jellegzetesen barokk.

Az északi mellékoltár a Lorettói Szűzet jeleníti meg királynői ruhában, karján Jézussal. Felépítménye és festett dísze késő-reneszánsz jellegű, de későbbi, mint a benne elhelyezett táblakép.   

A Salvator kápolna fontos pontját jelenti a csíksomlyói zarándoklatoknak.
TÁMOGATÓK