Loading...
Panorámák / Múzeumok

Falumúzeum

Zalánpatak

A közigazgatásilag Málnáshoz tartozó Zalánpatak a gróf Kálnoky család által létrehozott üvegcsűr körül jött létre a 17. században. Mivel ezek az erdők Zalánhoz tartoztak, kezdetben a telepet Zaláni Üvegcsűrnek nevezték. Itt készítették a kolozsvári Szent Mihály templom sokszögű ablaküvegeit. A huta 1860-ban szüntette be működését. Ma a helybeliek fő foglalkozása a rétgazdálkodás és az ehhez kapcsolódó állattartás, valamint az erdei munkák.

A falumúzeum alapítása Préda Barna helybeli történész, közgazdász nevéhez fűződik, aki egy 1896-ban, az ük szülei által épített házat alakított át múzeummá. Az épület egy fából épült, sárral tapasztott jellegzetes székely tornácos faház, amelyet a család hagyományos anyagokkal és módszerekkel hozott vissza eredeti állapotába.

A kiállított anyag a kezdetektől egészen a huszadik század közepéig mutatja be a település múltját. A tárlat nagy becsben tartott ékessége a néhai Karácsony Zoltán által összegyűjtött hutaüveg gyűjtemény, melynek darabjait a gyűjtő utódai adták át a múzeumnak. Gazdag a néprajzi gyűjtemény is. Megtekint­hetők azok az eszközök és berendezések, amelyeket egykor a zalánpataki emberek használtak. Ezen kívül láthatunk különleges okmányokat, perefernumleveleket, régi képeket és olyan szerződéseket, amelye­k még az egykori Kálnoky gróffal köttettek a 19. század második felében. Ha valaki a hadtörté­net iránt érdeklődnék, akkor a múzeumban több katonai fényképet, emlékla­pot, felszerelést és kitüntetést is megcsodálhat. Az érdeklődő látogatók megcsodálhatják a zalánpatakon készült szőtteseket, s ha valaki a szövés tudománya iránt érdeklődik, az akár ki is próbálhatja a szövést, ugyanis a múzeum egyik helyiségében egy működőképes szövőszék van felszerelve.

Mind a település, mind a megye szempontjából rendkívüli dolog, hogy a Kálnoky családdal való kapcsolata révén Károly walesi herceg, a brit trón várományosa Zalánpatakot választotta pihenései helyszínéül. Erre a célra a faluszélen egy öreg parasztházat vendégházzá alakíttatott.
TÁMOGATÓK