Loading...
Panorámák / Várak, várromok

Bálványos-vára

Csomád-hegység

Háromszék egyik legszebb üdülőtelepe a Bodoki- és a Torjai-, valamint a Csomád-Büdös-hegység találkozásánál 850-900 m magasságban alakult ki. A fürdő kiépítése az egykori Csiszár- és Transsylvania- fürdők helyén kezdődött meg. Ma itt vendéglő, panzió és kemping működik, a bükk- és gyertyánfák lombsátra közül itt-ott magánvillák bukkannak elő. A település területén és környékén számos gyógyító hatású borvízforrás tör felszínre.

Az 1056 m magas Várhegy tetején találhatók a legendás Bálványosvár romjai. Ez a Jókai Mórt is írásra ösztönző építmény Délkelet-Erdély egyik legrégebbi középkori vára, melyet a régészek 11-12. századinak tartanak. Neve arra utal, hogy itt még a kereszténység felvétele után is tartotta magát a székelyek ősvallása. Évszázadokon át a várat a híres történelmi Apor (Opur) család birtokolta. A 240 m kerületű alsó vár falai ma már alig látszanak ki az az erdős környezetből, a belső vár 1,8—2 m vastag fala helyenként még 5-6 m magasan áll. A belső vár északi szegletében lévő négyzetes alaprajzú zömtorony még romjaiban is erőt sugároz.

A legenda szerint a várat óriások és tündérek építették. Abban lakott a pogány hiten lévő Apor István, aki a torjai vásárban meglátta a Mike család egyetlen, szépséges és igen gazdag lányát. Nyomban beleszeretett és a lány is viszonozta a szerelmét. Frigyüknek az volt az akadálya, hogy István nem akarta felvenni a római katolikus vallást. Végső elkeseredésében az ifjú egy vasárnapi templomozás után elrabolta a lányt és felvitte magával a várba. Imola anyjának hívó szavára a torjai nép a várat ostrom alá vette, s már-már sikerült is bevenniük, amikor a lánynak mentő ötlete támadt. Arra kérte Istvánt, hogy legyen kereszténnyé, s akkor elmúlik a veszély, helyette áldás száll rájuk. Az ifjú hajthatatlan maradt, de megígérte, hogy a gyerekeiket megkeresztelteti. Ekkor a felbőszült nép és a papok lecsendesültek és az ostromlókból násznép lett.

 A várban tündérek laktak, akik éjszakánként kakasszóig dolgozva építették fel a várat, s hallva Apor István ígéretét, szörnyű haragra gerjedtek, megátkozták a várat, s az azonnal összeomlott. A nagy zúgásban, morajlásban Imola csengő hangon imádkozni kezdett: Uram Isten, Uram Jézus, ne hagyj el, segíts meg! István is az Istenhez fohászkodott, és az Isten meghallgatta imájukat. Amikor minden elcsendesedett, az ifjú pár sértetlenül állt a romok között. Örömükben fényes lakodalmat tartottak. Más változat szerint István még aznap maga is megkeresztelkedett. A pogány tündérek a várból örökre eltűntek. 
TÁMOGATÓK