Loading...
Panorámák / Kastélyok, kúriák

Kóréh-Dénes kúria

Bikfalva

Az épített örökségéről híres település alsó részében álló udvarház telkének utca felőli oldalán a 2-3 méter magas, támpillérekkel megerősített kőfal egykor védelmi célt is szolgált. Ezt a kőfalat töri meg a három stukkódíszes kapuláb, melyen a késő barokk ornamentika között az 1830-as évszám látható.

Az öreg diófák árnyékában meghúzódó tornácos udvarház 2007 óta felújítás alatt áll. Egyik új tulajdonosa Várallyay Réka művészettörténész, aki az épület múltját körültekintően feltárta. Kutatása során került elő az a külső díszítőfestés és homlokzaton befalazott feliratos tábla, valamint számos kályhacsempe- és edénytöredék, amelyek segítségével a háromosztatú udvarház építési ideje a 17. századra tehető.

Az 1782-es bikfalvi tűzvésznek valószínűleg ez az épület is áldozatául esett, így ezt követően alakított ki a cseréppel fedett, csonkakontyolt tetőszerkezetet. A falkutatás során, az oromfalon előkerült 1791-es évszám valószínűleg a helyreállítás időpontját jelöli.

Az ablakok körül tulipánokkal és életfamotívumokkal díszített keretezés van. Az oromzati évszám virágokkal díszített bemélyedést fog közre, melynek második vakolatrétegén vékonyan bekarcolt felirat található. A nehezen olvasható mondat a következő:

Isten segedelme volt velem anno die Koreh István. Innen tudjuk, hogy az épület tulajdonosa a 18. században a Koréh család volt.

Az épület mai alakját 1830-ban, egy nagymérvű átalakítás során nyerte. Ekkor a hátsó falhoz alápincézett kamrát toldottak, megnövelték a régi ablakokat, új ablakokat és ajtókat vágtak, befalazták a falfülkéket, lemeszelték a díszítőfestést és a korábbi tornác helyére a mai hárompilléres, barokkos jellegű tornácot emelték.
TÁMOGATÓK