Loading...

Templomok, haranglábak

360 fokos panorámák Székelyföldről

Harangláb
Hatolyka
A Kézdivásárhelytől délre, a Feketeügy jobb partján fekvő település közigazgatásilag Szentkatolna községhez tartozik. A meghatározó jelleggel...
Bővebben
Római katolikus templom
Csíkmindszent
Csíkmindszent Csíkszeredától 9 km-re-keletre található. A falut és templomát az 1333-1334-es pápai tizedjegyzékben említették először....
Bővebben
Református templom
Étfalvazoltán
A szeszélyes Olt völgyében, Sepsibodok és Gidófalva között két falucska rejtőzik. Ezen a helyen a legtöbb 20. századi térképen csak egyetlen...
Bővebben
Unitárius vártemplom
Bölön
A Baróti-hegység előterében, a Kis- és Nagybölön patakok völgyében és a Barótot Sepsiszentgyörggyel összekötő országút mentén fekvő...
Bővebben
Római katolikus templom
Csíkszentimre
Csíkszentimre ma látható római katolikus plébániatemploma 1777-ben készült el, amikor egy régebbi, gótikus templom csúcsíves elemei beépülnek...
Bővebben
Ortodox fatemplom
Bélbor
A Szent Miklós tiszteletére emelt bélbori ortodox fatemplom 1795–97-ben épült.  A település keleti oldalán található. Az építkezést...
Bővebben
Unitárius vártemplom
Székelyderzs
Az Udvarhely térségében található műemlék együttes az UNESCO világörökségének részét képezi. A 15. században épült,...
Bővebben
Szent Imre templom
Gelence
Kovászna megye egyik legértékesebb, az UNESCO által nyilvántartott kultikus műemléke a 13. századi eredetű, román, gótikus, reneszánsz és barokk...
Bővebben
Református templomvár
Illyefalva
Az Erdély déli határa mentén felépült középkori védőrendszerek kelet felé húzódó vonalának egyik láncszemét a Barcasággal...
Bővebben
Református templom
Kézdimartonfalva
Hatolyka és Kézdimárkosfalva között, a Feketeügy jobb partján fekvő mezőföldi település. A hagyomány szerint Szentmártonfalva vagy Kézdiszentmárton...
Bővebben
Harangláb
Siklód
Az Etéd községhez tartozó Siklód református templomának műemlékként nyilvántartott különleges szépségű fa haranglábát...
Bővebben
Fa harangláb
Nyárádszentimre
Nyárádszentimre a Nyárádmagyaróst Nyárádszeredával összekötő 135-ös megyei úttól 2,5 km távolságra, a Barót- és Ámé-patak összefolyásánál lévő völgyben fekszik. A falu nevét először az 1332-es pápai tizedjegyzékben, S....
Bővebben
Unitárius vártemplom
Nagyajta
Nagyajta unitárius erődtemploma értékes műemlék. A falu déli peremén lévő magaslaton álló kelet-nyugati tájolású középkori templom...
Bővebben
Római katolikus templom
Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos a Csíki medence legészakiabb faluja. Az egyházközséget először 1567-ben Zent Domokos néven említetik az oklevelek. Temploma...
Bővebben
Unitárius templom
Homoródszentmárton
A község központjában, a Templom utca elején található műemléktemplom a XIX.század végén épült, gótikus elődje helyére. A...
Bővebben
Ortodox templom
Kökös
Kökösben az ortodox felekezetnek két temploma van. Ezek közül a régebbi a 17. századi faépítészet emléke. Az 1740-ben fenyőfából...
Bővebben
Római katolikus erődtemplom
Kézdiszentlélek
Felső-Háromszék északkeleti csücskében, a Perkő sziklahegyének aljában, enyhén kiemelkedő domb tetején sokszögű várfal áll, udvarában gótikus...
Bővebben
Unitárius vártemplom
Árkos
A Sepsiszentgyörgytől északnyugati irányban csupán 3 km-re fekvő község a Baróti-hegységből eredő Geje és Falu patakok völgyei által közrezárt...
Bővebben
Református templom
Nagygalambfalva
A templom a falu középső részén egy dombra épült. A középkori előzményekkel rendelkező mai templomot az évszázadok során több ízben...
Bővebben
Református templom
Bibarcfalva
A Várbükk alatt fekvő, borvizeiről híres erdővidéki falu református temploma értékes műemlék. A templom többszöri bővítés eredményeként...
Bővebben
Református vártemplom
Kálnok
Kálnok helyén egykor sűrű tölgyes lehetett. Erre az unitárius temetőben néma tanúként megmaradt félezer éves cserefa, valamint a Csere-erdő és a Csere-tető helynevek...
Bővebben
Fa harangláb
Nyárádszentsimon
A falu nevét az 1332-es pápai tizedjegyzékben említették először, S. Symone alakban. 1567-ben Zent Symon nevű falut 8 kapuval jegyezték. Nyárádszentsimon, a Kis- Küküllőtől félreeső völgyben, a Havadtőt...
Bővebben
Unitárius templom
Nyárádszentlászló
A Közép-Nyárád mente értékőrző települése a közigazgatásilag Nyárádgálfalva községhez tartozó...
Bővebben
Református templom
Dálnok
Dálnok kora Árpád-kori templomát a 16. század első harmadában épíették újra, gótikus stílusban. A feltehetően hosszabb ideig tartó...
Bővebben
Református vártemplom
Sepsiszentgyörgy
A város régi Ópiaca – a mai Kálvin tér – felett északra, egy kiemelkedő terasz peremén magasodik a város egyetlen megmaradt középkori emléke, a...
Bővebben
Római katolikus vártemplom
Karcfalva
Karcfalva és egyháza első írásos említése a feltételezések szerint az 1332-1337-es pápai tizedjegyzékben szerepel, bár nem ezen a néven, hanem Tarkő...
Bővebben
Római katolikus templom
Sepsikőröspatak
Kőröspatak neve már az 1332-es pápai tizedjegyzékben szerepel. A falu északi részén magasodó dombon lévő római katolikus templom búcsúját...
Bővebben
Római katolikus vártemplom
Csíkrákos
A Göröcsfalva szélén elhelyezkedő csíkrákosi római katolikus templom építéstörténetére vonatkozóan rengeteg ellentmondásos adat fordul...
Bővebben
Unitárius templom
Kökös
Sepsiszék délnyugati peremén, a megyeszékhelytől 13 km-re, az Olt és a Feketeügy torkolatvidékén fekszik Kökös. Ez a település Székelyföld...
Bővebben
Református templom
Bögöz
Udvarhelyszék talán legjelentősebb középkori temploma a bögözi református templom. A templom feltehetően a XIII-XIV században épült. Az 1300-as évek során...
Bővebben
Református templom
Ége
A templomról keveset tud a szakirodalom. Legutóbb Mihály János történész foglalkozott a templommal, a faluval a két Homoród mentét ismertető...
Bővebben
Református templom
Zabola
Zabola a történeti Orbaiszék nagy múltú települése. A főút mentén fekvő, kelet-nyugati tájolású református temploma az erdélyi késő...
Bővebben
Református templom
Feldoboly
Háromszéken két Doboly nevű település van. Aldoboly és Feldoboly nem két egymással szomszédos falu, hanem előbbi Sepsiszék délnyugati peremén, az Olt...
Bővebben
Ortodox templom
Görgénynádas
Szászrégentől délkeleti irányban, a várostól 12 km-re, a 153-as megyei út mentén, 4oo m tengerszint feletti magasságban fekszik az értékes műemlék...
Bővebben
Református templom
Gidófalva
Sepsiszentgyörgytől északra, az Olt folyó jobb partján fekvő település nyugati peremén álló középkori eredetű református vártemplom a...
Bővebben
Harangláb
Csíkszépvíz
Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzéke műemlékként tartja nyilván a haranglábat, melynek datáláshoz nincsenek pontos adataink. Az 1799-es évszámmal...
Bővebben
Református templom
Lisznyó
Uzontól keletre, a Várhegy déli előterében fekszik Lisznyó. A település központjában magasodó református templom helyén középkori templom...
Bővebben
Unitárius templom
Szentábrahám
Szentábrahám Székelykeresztúrtól 6 km-re északra, a Gagy kiszélesedő völgymedencéjében fekszik. 1334-ben Sancto...
Bővebben
Unitárius templom
Sepsiszentkirály
A megyeszékhelytől alig 4 km távolságra, az Illyefalvára vezető országúttól jobbra, a Baróti-hegyek keleti előterének egyik völgyében fekszik...
Bővebben
Római katolikus templom
Csíkszentlélek
A templom a falu északkeleti részén helyezkedik el.  A falu nevét is a Szentlélek tiszteletére szentelt templomától kapta valószínűleg a 16....
Bővebben
Református templom
Szacsva
A Bodzai-hegyek és a Háromszéki-medence találkozásánál, a Szacsva-patak völgyében fekvő település közigazgatásilag Réty községhez...
Bővebben
Unitárius templom
Sepsikilyén
A közigazgatásilag Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Sepsikilyén az unitárius műemlék templomáról híres. A XIII. század végén a XIV. század...
Bővebben
Örmény katolikus templom
Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklóson már a XVII. század első felében éltek örmények, nagyobb arányú betelepülésükre a XVII. század második felében...
Bővebben
Szent Mihály templom
Lemhény
Felső-Háromszék északkeleti részén, a Lemhény és Kézdialmás közötti síkságra benyúló Szent Mihály-domb tetején magas...
Bővebben
Unitárius templom
Kálnok
Sepsikőröspatak községhez tartozó, gyümölcseiről és szilvapálinkájáról nevezetes falu. Kálnok helyén egykor sűrű tölgyes lehetett. Erre az...
Bővebben
Szent Miklós templom
Zágonbárkány
Bodzafordulótól északkeletre, a Zágon felé emelkedő völgyben fekvő település az 1920-as évekig Zágonhoz tartozott, ma községközpont. Hozzá...
Bővebben

TÁMOGATÓK