Loading...
Panorame / Biserici

Biserica unitariană

Mărtiniș

Biserica istorică din centrul satului, aflată la începutul străzii Bisericii, a fost construită la sfârșitul sec. XIV.-lea în locul predecesorului său gotic. Biserica a fost înconjurată de un zid de cetate în formă ovală, armat cu 6 turnuri de protecție, intrarea fiind sub turnul de poartă medievale, construit separat de biserică.

În prezent putem găsi doar turnul de poartă înălțat și ruinele zidului cetății, construit în sec. XVII. În timpul secolului XIX., turnurile de protecție de-a lungul zidurilor au fost demolate. Parohia satului a fost menționată prima dată pe lista anuală papale din 1333 sub numele de Sancto Martine. Biserica veche a fost menționată pentru prima dată în 1636. Presupusa biserică romanică de la sfârșitul sec. XV. , a fost reconstruită în stil gotic, păstrând forma aceasta până la demolarea sa din 1888.

Noua biserică a fost construită cu orientarea nord-sud, cu următoarea inscripție pe fațadă: „ A fost construită în anii 1888-1889, pe locul bisericii construită în sec. XII. și transformată în sec. XVI. ”  Biserica gotică este decorată cu picturi murale medievale, importante pentru istoria artei.

În 1884 Huszka József a desenat frescele, înfățișând legenda Sf. Margareta și al Sf. Ladislău. Seria de imagini al legendei Sf. Ladislău este din sec. XIV., cealaltă e de mai târziu. Mobilierul pictat din biserica actuală a fost creat de un artist local, Kádár Dombi Mózes.

Până la reconstruirea cu caracter de protecție din sec. XVII, planul bisericii nu a fost foarte diferit de planul bisericilor din Petreni, Ionești, Ocland sau Satu Nou.
SPONSORI