Loading...
Panorámák / Kápolnák, kolostorok

Jézus Szíve kápolna

Székelyudvarhely

A Jézus Szíve kápolna Székelyudvarhely talán leggyakrabban emlegetett műemléke. A kápolna a Keresztúr felé vezető út mentén, az egykori, 1571-ben Udvarhelybe olvadt Gyárosfalva területén található.

Az érdekes épület keltezése vitatott. Ehhez hozzájárul az a tény, hogy a környéken kevés analógiával találkozhatunk, illetve a biztosan XIII. századra keltezett hasonló épületektől formailag messze áll. Létezik három székelyföldi analógia, a Gyergyószentmiklós melletti Szent Anna kápolna, a  székelyszáldobosi református templom melletti négykaréjos épületrom, illetve Kézdiszentlélek melletti Perkő dombon emelkedő Szent István kápolna, de ezek keltezése is legalább annyira bizonytalan, mint a Jézus Szíve kápolnáé – éppen ezért az összehasonlítás nem lehet releváns.  

A XIII. századi datálást alátámasztja, hogy a négykaréjos alaprajz a középkorban valóban elterjedt volt, a koraközépkorban sok Kaukázus-környéki és Közel-keleti templom épült ezzel az alaprajzzal, a romantika korából pedig Európa minden katolikus államában találkozhatunk hasonló alaprajzú épülettel. Ugyanakkor az sem mellékes tény, hogy a reneszánsz és a barokk idejében is épültek négykaréjos alaprajzú kápolnák. 

A Jézus Szíve kápolna kormeghatározó középkori részletet, mint kő nyíláskeret vagy falfestmény, nem tartalmaz. A másik lehetséges keltezés, mely szerint a kápolna XVI. századi lenne, szintén vitatható, hiszen mindössze egyetlen nyom, egy 1561-es, I. Ferdinánd magyar király által kibocsátott érme támasztja alá ezt a feltételezést.

A kápolnát szabálytalan ovális alaprajzú alacsony kőfal veszi körül. Ehhez, belülről egy remetelak kapcsolódik. A déli oldalon egy háromszög-oromzatú kapu látható, melynek csúcsán egy természetes képződmény szolgál keresztként. A kerítés északi oldalát ajtó töri át, fölötte az 1830-as évszám látható, az ajtókeretbe pedig az 1771-es évszámot rótták.

A négykaréjos alaprajzú kápolnát zsindelytető fedi, melyet egy kereszttel ellátott fa tornyocska zár le.  A bejárat délről nyílik, fölötte résablak. Az ajtó kovácsoltvas rácsán az 1830 INRJ felirat olvasható. Az északi karéjon megfigyelhető a déli ablak elfalazott párja, illetve a nyugati karéjon kivehető az eredeti ajtó elfalazott fülkéje és fölötte egy tojás alakú ablak.

A kápolna kazettás mennyezete nem eredeti, egyik kazettáján az 1903-as felirat olvasható. A régi állítólag 1677-es évszámot viselt és csupán Malonyay Dezső színes másolatából ismert. 

A berendezés értékes darabja a feltehetően a XVIII. században készült barokk oltár, melynek központi festménye Jézust ábrázolja a Báránnyal. Az oltár készítője ismeretlen.

A nyugati oldalon Nepomuki Szent János festett faszobra látható. A kápolna üvegablakai a XX. század elején készültek. A belső falakon a legújabb falkutatások számos XVII. századi hic fuit feliratot tártak fel, illetve az oltárapszisban egy XIX. századinak vélt, ismeretlen férfit ábrázoló festményt.
TÁMOGATÓK