Loading...

Kastélyok, kúriák

360 fokos panorámák Székelyföldről

Zsigmond-kúria
Bikfalva
A kúriáiról és református templomáról híres faluban egy magaslaton fekszik a Zsigmond-udvarház. A telket jelentős, támpillérekkel megtámasztott,...
Bővebben
Barokk kapu
Étfalvazoltán
A szeszélyes Olt völgyében, Sepsibodok és Gidófalva között két falucska rejtőzik. Ezen a helyen a legtöbb 20. századi térképen csak egyetlen...
Bővebben
Antos-kúria
Réty
Rétyen két épület is őrzi az Antos család emlékét. A család kiemelkedő tagja volt Antos János (1819-1906), az 1848/49-es magyar szabadságharc alezredese, akit 1950-ben...
Bővebben
Mikes-kastély
Zabola
A zabolai Mikes-kastélyt bodoki Mikó Miklós említi először naplójában. 1629. február 2-án itt ünnepelték Apor Lázár és Imecs Judit...
Bővebben
Kálnoky-kastély
Miklósvár
Erdővidék többségében római katolikusok által lakott településén, Miklósváron a Kálnoky család már a 16. század...
Bővebben
Boda kúria
Erdőfüle
A történeti Bardocszék falvainak udvarházai közül az egyik legismertebb az erdőfülei Boda-kúria. A kőlábas kapun át megközelíthető épület a...
Bővebben
Gaál-kúria
Dálnok
Maksa és Alsócsernáton között, a Kézdivásárhely felé vezető főúttól balra, a Dálnok-, a Tónya- és a Kenderes-patakok völgyében...
Bővebben
Teleki-kastély
Gernyeszeg
A település neve 1319-ben még Cnezeg és Knezeg névalakban fordul elő, de e század végén már megjelenik a Gernyezeg formában is. 1405-ben Luxemburgi Zsigmond a...
Bővebben
Rhédey-kastély
Erdőszentgyörgy
A hagyomány szerint a kastély helyén hajdanán egy apátság állott. 1554-ben Barcsai Borbála férjének, Kornis Mihálynak adományozta az épületet, melyet 1605-ben a szászok feldúltak. A Rhédey-kastély első írásos megnevezése 1647-ben...
Bővebben
Daniel-kastély
Vargyas
A vargyasi Daniel-kastély és a körülötte elhelyezkedő park Erdővidék egyik legismertebb műemléke. A kelet-nyugat irányú hosszanti tengelyre fűződő...
Bővebben
Mikes-Szentkereszty kúria
Zágon
A zabolai Mikes család jelentős épülete volt a zágoni kúria is. Egy 1632-es évszámmal, valamint B: M és E: D monogramokkal ellátott faragott gerenda bizonyítja, hogy az...
Bővebben
Séra-kúria
Illyefalva
Illyefalva központi részében, a Fő út mentén egy duplatetős empire stílusban épült kúria vonja magára a figyelmet. 1805-ben a faluban gyújtogatás...
Bővebben
Zátyi-kúria
Bikfalva
A falu északkeleti részében, nagy kiterjedésű gyümölcsöskert aljában található az 1801-ben épült Zátyi-kúria. A terméskőből...
Bővebben
Balási-kúria
Kászonimpér
A kastély jellegű épület a XIX. század első évtizedeiből való, valószínűség szerint 1833-ban épült a Balási család legjelentősebb tagjának,...
Bővebben
Apor kúria
Torja
Az Aporok, a legjelentősebb háromszéki primor családok egyike, a székely székek közé beékelődő egykori Felső- Fehér vármegyei Altorján és...
Bővebben
Kemény-kastély
Marosvécs
A Kelemen-havasok előterében, a Maros folyó jobb partján fekvő marosvécsi Kemény-kastély az erdélyi reneszánsz építészet egyik jellegzetes emléke. A...
Bővebben
Thúry-Bányai-kastély
Székelytamásfalva
A Thúry család házasság révén a 17. század elején Magyarországról került Tamásfalvára. Ezt követően tagjai Orbaiszéken több...
Bővebben
Lázár-kastély
Gyergyószárhegy
A falu központjától alig 200 méterre található a Lázár-kastély. A gyegyószárhegyi Lázár család Székelyföld egyik legismertebb...
Bővebben
Apor-kúria
Zalán
A kiváló gyümölcsterméseiről és szilvapálinkájáról híres Zalán a református templomon kívül néhány értékes...
Bővebben
Daniel-kastély
Olasztelek
Olasztelek központi részén, a Fő út mellett, a református templommal átellenben található a 17. századi eredetű, Daniel-kastély. A ma elfalazott egykori...
Bővebben
Horváth-Deák kúria
Orbaitelek
A Nagyváradi, majd Teleki előnevet viselő Horváth család házasság révén került Háromszékre. Nagyobb birtokokkal Kovásznán, Nagyborosnyón és...
Bővebben
Szentkereszty-kastély
Árkos
A Sepsiszentgyörgytől három kilométernyire fekvő Árkos község értékes műemléke a Szentkereszty-kastély. Ennek helyén egykor a Benkő család...
Bővebben
Mikó-kastély
Oltszem
A Háromszéket Csíkszékkel összekötő főút mentén fekvő település északi szélén, az Olt jobb oldali teraszán áll Székelyföld...
Bővebben
Benkő-Zágoni kúria
Étfalvazoltán
A szeszélyes Olt völgyében, Sepsibodok és Gidófalva között két falucska rejtőzik. Ezen a helyen a legtöbb 20. századi térképen csak egyetlen...
Bővebben
Konnáth-kúria
Csernáton
A kúriákban gazdag Alsócsernáton Fűzfalva részében található épület klasszicista stílusban épült. Építési idejét a...
Bővebben
Antos-ház
Réty
Réty központi részén, a Feketeügy holtágának jobb partján, az Antos-kúria közelében található a helyi önkormányzat által...
Bővebben
Ugron-kúria
Homoródszentmárton
A Nagy-Homoród kiszélesedő lapályán, a Gyepes és a Lókod patakok találkozásánál helyezkedik el Homoródszentmárton község. A falut...
Bővebben
Hadnagy-kúria
Dálnok
Dálnok Háromszék kúriákban gazdag települései közé tartozik. A falazott lábazatú, kőpilléres kerítéssel körülvett telken...
Bővebben
Bölöni-Antal lakóház
Felsőcsernáton
A Bodoki-hegység keleti oldalán, a Csernáton-patak völgyében hosszan elnyúló községközpont két egymással még egybe nem épült...
Bővebben
Gidófalvy-kúria
Albis
Jelenlegi tulajdonosai, Kupán Piroska és Bakcsi Csilla szerint a kúriát albisi Gidófalvy János (1815--1891) édesapja építtette a 19. század elején. A...
Bővebben
Könczey-Páll kúria
Kézdiszentlélek
A Perkő alatti településen több kúria található. Ilyenek a Páll Péter-kúra, a Tamás Elek-kúria és a település legrégebbi...
Bővebben
Sinkovits kúria
Szentkatolna
A téglalap alapú, a főhomlokzaton tornáccal, a hátsó homlokzaton kiugró sarokrizalitokkal és köztük üvegezett folyosóval kiegészített...
Bővebben
Gyulai Ferenc műterme
Sepsiszentgyörgy
A Csíki utca 28. szám alatt kovácsoltvas kapu mögött egy különleges emeletes épület vonja magára a figyelmet. A jobb oldali kapulábon egy kis réztábla...
Bővebben
Kóréh-Dénes kúria
Bikfalva
Az épített örökségéről híres település alsó részében álló udvarház telkének utca felőli oldalán a 2-3 méter magas,...
Bővebben

TÁMOGATÓK