Loading...
Panorámák / Kastélyok, kúriák

Boda kúria

Erdőfüle

A történeti Bardocszék falvainak udvarházai közül az egyik legismertebb az erdőfülei Boda-kúria. A kőlábas kapun át megközelíthető épület a középtengelyében előreugró, kétszintes, kis körablakkal is ellátott, tort vonalú oromfalas tornáccal rendelkezik. A tornác és az épület szintjeit a főhomlokzaton hangsúlyozott övpárkány választja el. A tornác felső szintjének főhomlokzatát három félköríves, szedett élű pillérekre támaszkodó árkád határozza meg, a homlokzat két oldalán egy-egy lizénaszerű dísszel.

Az épület homlokzatának sarkain is megismétlődnek a lizénaszerű díszítési megoldások. A gerendás mennyezetű lakóhelyiségek megközelítése az előtérből nyíló egyenes záródású ajtókon át lehetséges. A kúria építésének/ díszítésének idejére a tornác jobb oldalán kialakított ablak geometrikus motívumsorokkal gazdagon csipkézett szemöldöke szolgáltat, melynek címerpajzsszerű díszén az 1713-as évszám is megjelenik. Az évszám alá bevésett B S iniciálék egyértelműen az építtetőre, Boda Sándor bardocszéki alkirálybíróra utalnak.

A kommunizmus idején ezt az épületet sem kerülték el a megpróbáltatások, a rendszerváltozás után pedig az újból magántulajdonba került kúriát nem tudták javíttatni, ezért úgy tűnt, hogy menthetetlenül elpusztul. Jelentősen romlott állapotára való tekintettel, az értékmentés céljával Bardoc község önkormányzata 2011-ben önerőből megvásárolta a kilenc örököstől. Ezt követően került sor az épület teljes felújítására. Benne tájház kialakítását tervezik.
TÁMOGATÓK