Loading...
Panorámák / Kastélyok, kúriák

Daniel-kastély

Olasztelek

Olasztelek központi részén, a Fő út mellett, a református templommal átellenben található a 17. századi eredetű, Daniel-kastély.

A ma elfalazott egykori kapubejáró fölé elhelyezett, a vargyasi Daniel család jelképeként ismert, nyílvesszővel átlőtt nyakú hattyút megjelenítő homokkő faragványon az 1669-es évszám és a család latin jelmondata: DEUS PROVIDEBIT (Isten gondoskodik) olvasható.

Az 1669-es építés emlékét őrzi a kastély belső udvarról az épületbe nyíló, vörös andezitből faragott késő reneszánsz ajtókeret is. Ennek szemöldökkövére, a fogrovatos párkány alá címerpajzsot faragtak, benne a készíttető házaspár monogramjai --M D (Daniel Mihály) és H I (Haller Judit)— fogják közre az évszámot.

Az 1940-es években a kastély épülete az olaszteleki Kolumbán és Balázsi családok tulajdonába került, majd a kommunista diktatúra évtizedeiben működött benne óvoda, iskola és az egykori bardoci mezőgazdasági termelőszövetkezet olaszteleki farmja irodáinak is otthont adott. Nagyobb helyiségeit raktárként használták. A rendszerváltozás után tulajdonjogi viták miatt sokáig lakatlan volt, míg végül 2009-ben Rácz Attila és Lilla tulajdonába került, akik az épületet példaértékű módon restauráltatták és kastélyszállóvá alakíttatták.

A szakszerű falkutatás eredményeként kerültek elő a hosszabbik szárny emeletén azok az al secco technikával (száraz felületre való festés) készült falképek, amelyek a Daniel család 1680 előtt élt tagjainak az életéből vett eseményeket elevenítenek meg.

E családból több jeles diplomata került ki. Például I. Daniel Mihály 1638-ban főkövetként vitte a fejedelemség évi adóját a Portára. Az ő fia, I. Daniel János, pedig a Rákóczi fejedelmek követeként nemcsak Konstantinápolyban járt, hanem különböző európai uralkodói udvarokban is megfordult.
TÁMOGATÓK