Loading...
Panorámák / Kápolnák, kolostorok

Szent Antal kápolna

Csíksomlyó

A Kissomlyó hegyén található Szent Antal tiszteletére szentelt kápolna egy XVII. századi kisebb méretű kápolna átépítésével jött létre. Az eredeti kápolna építését a hagyomány az 1661-es török-tatár pusztítással hozza kapcsolatba. Eszerint egy szerzetes a Kissomlyó helyére menekülve vészelte át a támadásokat. Látva a rendtársai elhurcolását, megfogadta Páduai Szent Antalnak, ha életben marad, saját kezűleg épít kápolnát arra a helyre. Beváltotta fogadalmát, megépítette a mai kápolna elődjét 1673-ban. Ez utóbbi datálásról, valamint az építő szerzetes nevéről, Johan[n]es Mak-ról (Mák János) az 1775-ös átépítéskor előkerült feliratos tégla tanúskodik. Az eredeti kápolna jóval kisebb volt a mainál, kb. a mostani szentély méreteivel egyezett.

A XVIII. században egyre népszerűbbé váló Szent Antal kultusznak köszönhetően vált szükségessé a kápolna átépítése. A már említett téglára ekkor vésette rá Tóth Sebestyén házfőnök a következő szöveget latinul: „Megtalálta a régi oltárban 1774-ben, és visszahelyezte Tót Sebestyén Ferenc-rendi atya 1775-ben". A feliratos tégla jelenleg a hajó északi falába, üveg mögé helyezve tekinthető meg. Az átépítés 1773 és 75 között zajlott, ekkor nyerte el mai formáját a kápolna. A munkálatok gróf hallerkői Haller Karolina, Gyulai Ferenc lovassági tábornok feleségének támogatásával valósulhattak meg.

A kápolna, szerkezetét tekintve, egy hajóból és egy alacsonyabb sokszögzáródású szentélyből áll. Nyugati oldalán kis huszártorony magasodik. A hajó falát mindkét oldalon három félköríves barokk füles ablak töri át, melyből egyet befalaztak. A szentély megvilágítását két ablak szolgáltatja. Északon kis szószék csatlakozik a hajóhoz. A kápolna egyetlen bejárata nyugatról nyílik. A bejárat fölött négykaréjos ablaknyílás látható. Az oromfalat három barokk fülke díszíti, tulipános virágornamentika, valamint tölgyfalevelek és az 1775-ös évszám. 

A kápolna belső kiképzése és berendezése is igen egyszerű. Leglátványosabb eleme a kis fakarzat, melynek mellvédjét öt virágdíszes kazetta alkotja. 

A berendezést továbbá egy Szent Antalt ábrázoló oltárkép, mely feltehetően egy mellékoltár részét képezhette és valamikor a XVIII-XIX. század fordulóján készülhetett, egy feszület és egy Szent Antal szobor alkotja.

A toronyban két harang is található: egy kisebb, felirat nélküli és egy valamivel nagyobb feliratos harang. A felirat szerint ez utóbbit Apor István adományozta 1682-ben, és László János javíttatta 1781-ben.

A XX. század folyamán többször felújították a Szent Antal kápolnát, zsindelyfedelét előbb cseréppel, később bádogfedéssel cserélték le. Legutóbb 2008-ban végeztek renoválási munkálatokat.
TÁMOGATÓK