Loading...
Panorámák / Kápolnák, kolostorok

Szent István kápolna

Kézdiszentlélek

A Kézdiszentlélek és Kiskászon között magasodó Perkő-hegy (719 m) igazi kilátóhely. Már messziről magára vonja a figyelmet a tetején fehérlő, 13. századinak tartott négykaréjos, késő román kori Szent István-kápolna.

Négyszögletes, de mindegyik falában félköríves karéjjal kialakított kupolás épület, mind a négy karéja fölött huszártoronnyal. A középső teret fedő kupolán elhelyezett huszártoronnyal együtt így öt tornya van a kápolnának.

Elhelyezése pontosan keletelt, a nyugati karéj kőből faragott kapuzata a templom stílusától teljesen elüt. Egyenes felső záródása van, amelyet két reneszánsz díszítésű féloszlop tart. A portálé szemöldökgerendáját Kálnoky Sámuel és neje Lázár Erzse neveinek kezdőbetűi, a két család címere, a Kálnokyak latin nyelvű jelmondata --Non est mortale quod opto—és az 1686-os évszám díszíti.

A déli karéj közepén van a rotunda egyetlen ablaka, melytől nyugatra és kissé lejjebb egy másik, befalazott is jól kivehető. A kápolna anyaga terméskő és tégla vegyesen, a kupoláké és a huszártornyoké tisztán tégla. A falvastagság 85 cm. Tetőzete ma vörösre festett bádog, korábban valószínűleg fazsindelyes lehetett. Padlózata kváderkő.

Az egyszerű templombelső egyetlen dísze a keleti apszisban az 1990-es években feltárt, valószínűleg az 1600-as években készült freskó, amelyen Szent István király, Szent Imre herceg, Szent László és Szent Gellért püspök azonosítható.

Ma a Perkő Háromszék legtöbbek által látogatott búcsújáró helye. Augusztus 20-án több ezer ember hallgatja végig a kápolna melletti szabadtéri oltárról celebrált ünnepi misét.




TÁMOGATÓK