Loading...
Panorámák / Templomok, haranglábak

Református templomvár

Illyefalva

Az Erdély déli határa mentén felépült középkori védőrendszerek kelet felé húzódó vonalának egyik láncszemét a Barcasággal szomszédos Illyefalva templomvára képezte. A falu a 14. század elején Háromszék egyik legjelentősebb települése volt, az 1567-es adóösszeíráskor 62 adózó portáját jegyezték fel, amivel az akkori legnépesebb települések közé tartozott. Erre utal egykori mezővárosi rangja is.

A falu fölé magasodó dombon a 14. század elején egyszerű kis román stílusú templom emelkedett, melynek helyére 1443 körül egy új, nagyobb méretű templomot emeltek gótikus stílusban. Ennek helyére 1782—1785 között épült a mai hajó-szentély térfűzésű templom, melynek nyugati részére karzatot emeltek, a régi ülőhelyeket újakkal cserélték ki.

A templom külseje egyszerű, déli és északi oldalfalait négy pár, keskeny, téglából felrakott, cseréppel fedett támpillér erősíti. A déli és nyugati részen nyíló bejáratot népies barokk árkádíves tornác fedi.

Az illyefalvi templomot egykor kettős vár vette körül: ma már viszont csak a külső vár falai maradtak épen, a belső erődítményre a harangtorony két oldalán levő falmaradványok utalnak. Először a belső vár épült meg, valamikor a 15-16. század fordulóján, a külső falakat – az 1612-ben történt szász ostromok után – a 17. században emelték. A vár ötszögű alaprajzú, sarkain bástyák, illetve figyelőtorony szolgálta a biztonságot. Megépítése után néhány évvel, 1658-ban török-tatár hadak dúlták fel Erdélyt, első áldozatuk a Székelyföld és a Barcaság volt. Öt napig tartó ostrom után a várat csellel bevették, a bennlevők egy részét kardélre hányták, a megmaradottakat pedig rabságba hurcolták: több száz ember esett áldozatul a támadásnak, a várat pedig felégették. A 19. század derekán a belső vár még meglehetősen épen állott, a külső vár falai mentén pedig 118, raktározásra alkalmas kamra sorakozott. A kaputorony bal oldalán egyetlen ilyen éléstár maradt meg.

A vár teljes felújítására csak az 1989-es rendszerváltás után kerülhetett sor, ekkor adnak – Kató Béla református lelkész kezdeményezésére – az egész építménynek új funkciót. A bástyák közül négyben ifjúsági szállást rendeztek be, egyiket színpaddá alakították át.

Bent a templomban a karzatok és a padok mellvédjeit a 18. századi templomépítés idejéből származó festett virágmintás kazetták díszítik, a kazettás mennyezetet Kovács Kázmér festette 1991-ben.
TÁMOGATÓK