Loading...
Panorámák / Utcaképek

Utcakép

Homoródkeményfalva

A Homoródszentmárton községhez tartozó Horódkeményfalva a térség talán legkülönlegesebb települése. Homoródkeményfalva és Abásfalva valamikor a szentkeresztbányai hámort Brassóval egyenesen összekötő út mentén feküdt. Ez egy nagyon intenzív kereskedelmi forgalmat lebonyolító út volt körülbelül a 20. század elejéig. 1918 után átrajzolták a térképet, a főútvonal elkerülte őket, a hámor működése fokozatosan leállt, és ezek a falvak perifériára kerültek.

Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a térség számos épülete maradt érintetlenül, melyek a különös szépségű, jellegzetesen homoródmenti építészet jegyeit őrzik, egy olyan hagyományos népi építészetét, ahol funkció és forma még szervesen összetartozott, egységet teremtett.

A falu, különlegessége ellenére ma sivár, elhagyatott képet mutat. Értékes épített környezettel bír, ám impozáns házai elnéptelenedtek. Ennek az elszigeteltség jelenti.

Határterületről lévén szó, a szász hatás hangsúlyosan tetten érhető a faluképen.

A mindig is létező önállóságuknak köszönhetően építészetük túlélte a kommunizmus lesújtó rombolásait. Az vidék elszigeteltsége ebben az értelemben védettséget is jelentett. Az égkékjével harmonizáló kék lakóházai üde színfoltját, még a környékbeliek számára is elszigetelten egzotikus mikrokozmoszát jelentik a térség építészetének.  Itt igazán érezhető, hogy mit jelent a népi építészet közvetlen közelsége, táj és építészet szerves egysége.

A szász hatás az anyaghasználatban, szerkezeti és alaprajzi sajátosságokban nyilvánul meg elsősorban.

Kő, fa, tégla vagy meszelt felületek tektonikus egymásra tevődése, az égkékjével és a dombok zöldjével a háttérben sajátos hangulatot kölcsönöznek ennek a tájnak, mely egy jövőbeli turistaparadicsom, helyi közössége számára egy majdan megélhetést jelentő környezet lehetőségét villantja fel. 

 
TÁMOGATÓK