Loading...
Panorámák / Templomok, haranglábak

Római katolikus erődtemplom

Kézdiszentlélek

Felső-Háromszék északkeleti csücskében, a Perkő sziklahegyének aljában, enyhén kiemelkedő domb tetején sokszögű várfal áll, udvarában gótikus teremtemplommal.

Hajójának hossza 22 méter, szélessége 10 méter, sokszögzáródású szentélye 12 méter hosszú és 8 méter széles. A templom déli falának külsejére is felfestett 1401-es évszám vélhetően a gótikus építkezés kezdetét jelöli, hiszen ezen a helyen állott a település első, román kori temploma.  Ebből a korból maradhatott meg a hajórész külső, északi oldalának első pillérén a homokkőbe faragott, Szent Lukácsot jelképező ökörfő, valamint a keleti irányban második támpillér felső negyedében egy durván faragott emberfej (angyalfej), azaz Szent Máté evangélista szimbóluma. Mindkét faragvány anyagát és kidolgozottságát tekintve is lényegesen eltér a templom belsejében található igényes, szépen faragott késő gótikus maradványoktól.

A késő gótikus épületet megromlott állapota miatt a 18. században barokk stílusban újraboltozták, de a középkori épület ablakait, ajtókereteit és szentségtartó fülkéjét eredeti helyükön meghagyták. Így ma a szentélyt déli oldalról a 15. század második felére utaló csúcsíves ablakok világítják meg.
Az épület nyugati részét egy háromszintes torony zárja le, amely egyben a főbejárat és annak védelmére is szolgált.

A templombelső régi emlékei közé tartoznak a gazdagon faragott szárnyas oltárok. Legszebb a 18. századi főoltár, amelyen a Szent Anna oltárkép látható. A Kálvária mellékoltár szintén a templom szépen díszített darabja.

Székelyföldön egyedülálló a templomot körülvevő, sarokbástyás, kapubástyás erődítmény. A várfal északi, keleti és déli oldalán ék alakú kiugrások vannak kialakítva, négy sarkán zsindellyel fedett hengeres tornyok láthatók. A kilencszögű védőfalnak a déli és északi oldalon két-két, a keleti oldalon egy kifelé ugró hegyesszögben záródó falrésze van. A védőfal a déli oldalon 3,5-4 méter, az északi oldalon 3 méter magas. A sarokvédő tornyok csak kicsivel magasabbak, mint a falak, vastagságuk 80 centiméter. A délnyugati saroktorony földszintes épület, zsindelyes tetejének nyitott fedélrésze van.

A templom nyugati homlokzatánál emelkedő torony fala 2 méter vastagságú, amelyen a megmaradt hosszúkás lőrések bizonyítják, hogy védelmi célra volt építve. A várfal valószínűleg többszöri átépítés eredménye, mai alakját bizonyára a 18. század vége felé nyerte, amikor a vártemplomok védelmi funkciója már alábbhagyott.
TÁMOGATÓK