Loading...
Panorámák / Templomok, haranglábak

Református templom

Dálnok

Dálnok kora Árpád-kori templomát a 16. század első harmadában épíették újra, gótikus stílusban. A feltehetően hosszabb ideig tartó munkálatokat 1526-ban fejezték be.

Egy korábbi templom meglétére utal a 14. századinak meghatározott festett falrészlet. Késő gótikus emlékek tárháza ez a templom: a nyugati oldal csúcsíves körkeretes ajtóbejáróján kívül még két, ugyancsak gótikus ajtókeret került napvilágra. Az épület művészettörténeti értékét tovább növelik az egykori bordás boltozatának oldalfalakra lefutó boltcikkelyeiben álló gótikus feliratai. Ez a Székelyföldön ritka emlék lényegében a templom 16. századi átépítését és az azt követő boltozás befejezésének idejét jelzik. A hét boltcikkely felületét kitöltő feliratok közül az egyik rovásírással írodott, felette festett rozetta látható.


Zsigmond király idejében a templomot várfallal vették körül. Ezt 1658-ban a krími és budzsák tatárok elfoglalták és felgyújtották. 1913-ban a várfalakat lebontották.


A csernátoni Gere István fényképfelvételeinek köszönhetően tudjuk, hogy az ovális alaprajz szerint épült várfal eredeti állapotában 7-8 m magas lehetett, felső negyedében védőfolyosó és lőrések sorakoztak.Védőtornya a várfal délkeleti oldalán állott.
TÁMOGATÓK