Loading...
Panorámák / Templomok, haranglábak

Unitárius templom

Kökös

Sepsiszék délnyugati peremén, a megyeszékhelytől 13 km-re, az Olt és a Feketeügy torkolatvidékén fekszik Kökös. Ez a település Székelyföld déli kapuja, hídja Barcaságot köti össze Háromszékkel.

Négy temploma közül legrégebbi az unitárius műemléktemplom, melyet sokáig 18. századinak véltek, de az 1954-es tűzvész után a falak málló vakolata alól falfestmény részletek és egy megcsonkított szentségtartó került elő.

A feltárások során megállapították, hogy a több átépítést megért templom a 13. század végén, a 14. század elején épülhetett.

A fent lapos, szamárhátú, csúcsívben végződő, kétoldalt lent akantuszlevelekből formált, egy-egy rozettával végződő ajtókereten az 1718-as évszám olvasható.

A templom árkádos portikuszát a 18. század végén vagy a 19. század elején építhették. Belsejét a vargyasi id. Sütő Béla népművész által 1970—71-ben készített festett kazettás mennyezet díszíti.
A cinteremben régi sírkövek vonják magukra a figyelmet.
TÁMOGATÓK