Loading...
Panorámák / Templomok, haranglábak

Római katolikus templom

Csíkszentimre

Csíkszentimre ma látható római katolikus plébániatemploma 1777-ben készült el, amikor egy régebbi, gótikus templom csúcsíves elemei beépülnek az új templomba. A jellegzetesen barokk templom részleteiben őrzi még a régi templom jegyeit, ami elsősorban a szentélynél és a toronynál figyelhető meg. 

A régi templomból megmaradt néhány igen értékes falfestmény. Ezek közül elsőként említhető ereklye egy részleteiben megmaradt nagyméretű gótikus szárnyas oltár a XV. század végéről. Ezeken a táblákon összesen nyolc kép található. Az egyik oldalukon Szűz Mária életéből (Angyali üdvözlet, Jézus születése, Jézus bemutatása a templomban és Mária Halála) , a másik oldalukon Jézus Krisztus szenvedés-történetéből  (Júdás csókja, Jézus Pilátus előtt, Töviskoronázás, Keresztrevitel) vett négy-négy jelenet látható. A táblaképek kompozíciója Schongauer metszeteit idézik. Ezek az 1676-ban Henter Ferenc által készíttetett, ma is a templom szentélyében álló, barokk oltár felállításakor kerülhettek ki. Ma a hajó falaira függesztve tekinthetjük meg azokat.

A XX. században egy másik szárnyas oltár részleteit is megtalálták, az egyik képen a töviskoronázás, a másikon a golgotai jelenetet ábrázolása látható. A feltételezések szerint ezek a képek a XIV. század végéről valók.

A templomban található egy nagyobb méretű olajfestmény, egy ún. fogadalmi kép is 1767-ből, melyet Stephanus Antal festett. A megfeszített Krisztus látható rajta, felül kis síró angyalkákkal.

 
TÁMOGATÓK