Loading...
Panorámák / Templomok, haranglábak

Római katolikus vártemplom

Csíkrákos

A Göröcsfalva szélén elhelyezkedő csíkrákosi római katolikus templom építéstörténetére vonatkozóan rengeteg ellentmondásos adat fordul elő a szakirodalomban. A két falu határán épített templom elhelyezkedésére nagy valószínűséggel az a magyarázat, mint ahogy azt több hasonló példa is alátámasztja, hogy több falu közös templomának épült eredetileg. A templommal kapcsolatos viták nagy része a torony különlegességéből adódik, amely furcsa rajzolatai révén egyedülállónak számít messze vidéken.

A szakemberek jelentős része pogány kori jelképekként kezeli ezeket a rajzokat és ez alapján 12-13. századra datálják az építés korát. A legutóbbi kutatások azonban igencsak megkérdőjelezik ezt a feltevést és a képek 17. századi eredetét támasztják alá azzal a magyarázattal, hogy a képeket hordozó vakolat megegyezik a torony legelső, a kövek közé befutó vakolatával. Innen a következtetés, hogy a torony sem középkori. Ugyanakkor az már bizonyos, hogy a torony nem Árpád-kori, mivel az a gótikus hajó fedélszékének vonalához igazodik. 
A hajó és a szentély valószínűleg a 15. század végén épült. Ennek nyomai fellelhetők a templom külső képén is: a szentély sokszögzáródása, a támpillérrendszer, a két csúcsíves ablak, a befalazott keleti mérműves ablak.

Az épületet szabálytalan alakú, XVII. századra datált védőfal veszi körül, melynek bejárata barokk homlokzati ívű.  A várfalhoz csatlakozva templom szentélyétől délkeletre egy ismeretlen rendeltetésű sokszögzáródású kápolnaszerű építmény látható.

A templomot a XVIII. században átépítették – az 1758-as barokkosításkor kapta a templom a keresztszárnyakat, valamint a déli bejárat előtti árkádos tornácszerű építményt.

A templombelső leghangsúlyosabb részei a gótikus kőbordázatú szentélyboltozat, a záróköveken faragványokkal, valamint a szentélyt a hajótól elválasztó gótikus diadalív hajó felőli oldalán látható, női szenteket ábrázoló falképek.
TÁMOGATÓK