Loading...
Panorámák / Templomok, haranglábak

Unitárius vártemplom

Nagyajta

Nagyajta unitárius erődtemploma értékes műemlék.

A falu déli peremén lévő magaslaton álló kelet-nyugati tájolású középkori templom nyugati oromfalához harangtorony épült. A többszöri átalakítás ellenére a 15. században nyert gótikus alakját a templom mai napig őrzi.

Sokszögzáródású szentélyét hálóboltozat díszíti, melynek bordázata csinos gyámkövekre támaszkodik.

Hajóját is egész hosszában hálóboltozat fedi, de ennek bordái hiányoznak. A szentély északi oldalán befalazott, lóhereíves késő gótikus sekrestyeajtó került elő. Kapuit átalakították, de az öt ablak megmaradt csúcsívesnek.

A virágmotívumokkal díszített késő reneszánsz szószéket 1710-ben faragták Donáth György költségén. A padokat és a karzatot díszítő festett kazettákat a vargyasi id. Sütő Béla népművész festette.

A templomot enyhén rombusz alakú terméskőből rakott, közel 5 m magas várfal övezi, melyet két ellentétes sarkán, a délkeletin és az északnyugatin olasz bástyával erősítettek. Északi oldalon kapubástya található. Maga a bástyás rendszer a 16. század végére vagy a következő század elejére utal. Mindhárom bástya szintjein laposan fekvő lőrések nyílnak. A várfal fülkés szuroköntői és lőrései az erődítmény egykori védelmi funkciójára utalnak. A várfal tetejét koronázó fogazott pártázatok a reneszánsz kori emlékei.

A felújított északnyugati bástya időszakos képzőművészeti kiállításoknak ad otthont.
TÁMOGATÓK