Loading...
Panorame / Biserici

Biserica reformată

Dobolii de Sus

În regiunea Trei Scaune există două aşezări purtând numele de Dobolii. Ele nu sunt sate învecinate : Dobolii de Jos se află în partea sud-vestică a regiunii, mai precis în valea Oltului, în timp ce Dobolii de Sus se aşterne la poalele muntelui Teleacului.

Cu ocazia aniversării a 1000 de ani de la înfiinţarea statului maghiar, aici a fost plantată o pădure de brazi. Numele Dobolii de Sus apare în documente deja în anul 1461, sub forma de Doboilj. Despre biserica medievală nu există date.

Biserica reformată primeşte forma sa actuală în 1773. Acest an se poate citi şi pe peretele de fronton al ţintirimului. Clopotniţa în formă de bulb de ceapă, a fost construită mai târziu. Clopotul mic, o operă de artă din perioada renaşterii, a fost realizat în 1693.

Datorită plafonului de lemn, casetat şi pictat, biserica este unică în judeţ. Meşterul Szendrei József, a realizat plafonul casetat, universal popular dintr-un singur câmp, pe care a fixat ornamente îndoite de stuc.
SPONSORI