Loading...
Panorame / Biserici

Biserica `Sfântul Mihail`

Lemnia

Pe creasta dealului Sfântul Mihail, care se întinde până în lunca cuprinsă între Lemnia şi Mereni (partea nordestică a ţinutului Trei Scaune), există o biserică-fortăreaţă înconjurată de ziduri înalte. A fost construită spre a servi nevoile religioase ale locuitorilor celor două sate, dar pentru că în ambele sate s-au construit biserici, ea este folosită doar cu ocazia sărbătorilor religioase mai semnificative, a înmormântărilor şi a sărbătorii Sfinţilor Mucenici.

În mijlocul curţii împrejmuite de un zid cu formă ovală s-a construit o biserică fără turn, având un singur naos, pe la sfârşitul secolului al XV-lea, începutul secolului al XVI-lea, în locul unei biserici zidite mai demult. Clădirea construită în stil gotic a fost refăcută de mai multe ori în cursul secolelor, dar există până astăzi evidenţe arhitecturale care s-au păstrat din acea perioadă, cum ar fi: pietrele gotice care susţin coloanele peretelui exterior, precum şi cornişa cioplită a bazei clădirii. Tot din această perioadă datează şi inscripţia arcului de triumf: „Olimu erat Scriptum 1510”.

Cea mai semnificativă reconstruire datează din anul 1777. Atunci a căpătat biserica forma barocă finală.

Clopotul - turn al peretelui estic a fost decorat cu o cupolă caracteristică stilului arhitectural baroc. În partea nordică şi sudică, biserica este fortificată cu turnuri în formă de semicerc, fiind alcătuite din mai multe nivele. Dinspre curte,în zidul bisericii, se deschid creneluri aşezate la o distanţă regulată unul faţă de celălalt. Este posibil, ca zidul fortăreţei să fi fost construit mai demult, înainte de reconstrucţia din 1777.
SPONSORI