Loading...
Panorame / Biserici

Biserica unitariană

Calnic

Este un sat aparţinând comunei Valea Crişului, renumit pentru fructele şi pălinca de prune. Pe acest loc, unde se află astăzi satul Calnic, se întindea cândva, probabil, o pădure deasă de stejar. La acest fapt face aluzie un stejar vechi de cinci sute de ani care a mai rămas viu, ca un martor tăcut, în cimitirul unitarian, precum şi toponimele Csere-erdő (Pădure de stejar) şi Csere-tető (Platoul de stejar).

În apropierea stejarului uriaş enoriaşii unitarieni şi-au construit, în a doua jumătate a secolului XVII, o biserică cu tavan casetat şi pictat. Biserica nu are turn, în schimb lângă ea se află cea mai graţioasă clopotniţă construită din lemn a ţinutului Trei Scaune. Potrivit inscripţiei de pe girueta din vârful clopotniţei, aceasta a fost construită în 1781, probabil, de meşteri dulgheri secui, cu mâini de aur.

Privind-o de departe, construcţia arată imaginea unei femei care poartă o fustă. „Talpa” (soclul), realizată printr-o adevărată artă a îmbinărilor în lemn care susţine corpul turnului, este apărată de precipitaţii de o streaşină de şindrilă. Deasupra acesteia se află „casa” clopotului care este încununată de turla acoperită cu şindrilă. Clopotul decorat conform stilului renascentist a fost turnat în 1773, de către meşterul braşovean Johannes Tartler.
SPONSORI