Loading...
Panorame / Biserici

Biserica unitariană fortificată

Belin

Localitatea Belin este situată la poalele Munţilor Baraoltului, în văile pârâurilor Belinul-Mic şi Belinul-Mare, de-a lungul şoselei care face legătura între Baraolt şi Sfîntu Gheorghe, fiind centru de comună, iar în vecinătatea sa se află satul Belin-Vale, aşezare aparţinătoare.

Aspectul comunei este determinat de casele care reflectă influenţa stilului săsesc, curţile închise cu porţi înalte şi biserica fortificată unitariană, care se vede din depărtare. Biserica cu dimensiuni impresionante, care reuneşte caracteristicile stilului neobizantin, dar şi neoromânesc, a fost construită în locul celei vechi, după planurile arhitectului clujean Pákei Lajos, în perioada 1893–94. Zidurile cetăţii, rămase relativ întregi, prevăzute cu creneluri şi coronament crenelat, precum şi cele trei turnuri de apărare datează din secolele 16–17, iar turnul clopotniţei este de origine medievală.

În trecut, localitatea Belin a fost considerată „Roma unitariană”, întrucât aici trăiau cei mai mulţi creştini unitarieni. La sfârşitul secolului 19, cu cei 2000 de locuitori ai săi, Belinul a fost cea mai populată aşezare a zonei Baraoltului, astăzi locuitorii de etnie maghiară numărând sub o mie de persoane.
SPONSORI