Loading...
Panorame / Biserici

Biserica reformată

Ghidfalău

Biserica reformată fortificată de origine medievală, situată la marginea de vest a localităţii Ghidfalău, pe malul drept al râului Olt, la nord de Sfântu Gheorghe, este unul dintre monumentele cele mai de seamă ale regiunii. Se presupune că prima biserică a satului a fost construită în secolele XIII-XIV, cu un sanctuar în formă de semicerc. O rămășiță a acestei biserici timpurii este nava bisericii de astăzi, cu ferestre înguste în stil roman, care nu s-a schimbat în mărime de-a lungul secolelor.

Construcţia zidului fortificației şi a turnului de poartă datează de la sfârşitul secolului al XV-lea – începutul secolului al XVI-lea. De asemenea, reconstrucţia în stil gotic a avut loc la sfârşitul secolului al XV-lea sau la începutul secolului al XVI-lea. Sanctuarul boltit încheiându-se cu cinci laturi ale octogonului a fost construit în această perioadă. Porticul cu piloni încoronat cu arcuri în potcoavă şi arcuri în acoladă a fost construit în 1787. Recent au fost identificate complet şi conservate scenele de pe frescele bisericii, ascunse timp îndelungat. Explorarea completă a zidurilor nordice și vestice ale navei a putut fi realizată în cadrul Planului Rómer Flóris. Pe zidul vestic al navei se poate vedea ciclul de fresce Legenda Sfântului Ladislau.

Pe suprafeţele fragmentare se pot recunoaşte scenele reprezentând părăsirea Oradei, urmărirea şi odihna. În registrul de jos al zidului vestic al navei, între colţul zidului sudic şi intrarea vestică, se poate identifica lupta cavalerului Sf. Gheorghe cu balaurul. În partea de sus a zidului nordic al navei se pot recunoaşte scenele naşterii lui Hristos, închinarea împăraților, uciderea pruncilor din Betleem, intrarea în Ierusalim și Cina cea de Taină. Lucrările au fost coordonate de către restauratorul de fresce Lóránd Kiss.

 
SPONSORI